Tin tức dự án

DỰ ÁN VĂN PHÚ YÊN TRUNG BẮC NINH

Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở công nhân và thương mại, dịch vụ khu công nghiệp tại xã Đông Tiến và xã Yên Trung do Công ty

Scroll to Top