Quận Long Biên

Vị trí Nhà ở xã hội Đông La – La Tinh

Chung cư CT2A Thạch Bàn Bộ Quốc Phòng

Chung cư CT2A Thạch Bàn là tổ hợp bao gồm chung cư cao cấp, nhà thấp tầng và hệ thống phúc lợi cao cấp phân suất cho các cán bộ chiến sĩ

Scroll to Top