Phê duyệt và điều chỉnh chủ trương xây dựng dự án đường ĐT.287 tại Bắc Ninh

Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Nghị quyết 27/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường ĐT.287 đoạn từ xã Hoàn Sơn đến nút giao đường dẫn phía bắc cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành (Lý trình Km5+00÷Km8+650), huyện Tiên Du.

Phê duyệt và điều chỉnh chủ trương xây dựng dự án đường ĐT.287 tại Bắc Ninh
Phê duyệt và điều chỉnh chủ trương xây dựng dự án đường ĐT.287 tại Bắc Ninh

Chi tiết chủ trương xây dựng dự án đường ĐT.287

Sơ đồ cập nhật mới nhất về dự án đầu tư xây dựng các khu nhà ở tại huyện Tiên Du
Sơ đồ cập nhật mới nhất về dự án đầu tư xây dựng các khu nhà ở tại huyện Tiên Du

Theo nghị quyết, Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường ĐT.287 đoạn từ xã Hoàn Sơn đến nút giao đường dẫn phía bắc cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành (Lý trình Km5+00÷Km8+650), huyện Tiên Du, với các nội dung như sau: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “năm 2019-2023” sang “năm 2021-2024”.
Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Nghị quyết 28/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường ĐT.287 đoạn từ xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong đến phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn

Những nghị quyết triển khai các dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại huyện Yên Phong - Tiên Du - Quế Võ
Những nghị quyết triển khai các dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại huyện Yên Phong – Tiên Du – Quế Võ

Nghị quyết nêu rõ, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường ĐT.287 đoạn từ xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong đến phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, với các nội dung: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “năm 2019-2023” sang “năm 2022 – 2025”.

Rate this post

Chia sẻ bài viết:

Facebook
Twitter
Email
Scroll to Top